Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Konsorcjum firm Kantar Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Codeshine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest Współadministratorem Twoich danych osobowych.

Adres do korespondencji: Kantar Polska S.A., pl. Konesera 9, 03-736 Warszawa, Poland

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mailem [kontakt@tgismart.com]

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określiliśmy cele przetwarzania Twoich danych w sposób optymalny dla Ciebie i bezpieczeństwa Twoich dancyh. Jako Współadministrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

 1. w celu zawarcia Umowy na TGI SMART na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
 2. w celu wykonania i na podstawie umowy TGI SMART, jeśli ją z Nami zawrzesz (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celach analitycznych: lepszego doboru usług do Twoich potrzeb, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Tobie jako naszym Kliencie, dla analizy finansowej naszych spółek, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu badania satysfakcji Twojej satysfakcji oraz satysfakcji naszych Klientów, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. W celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), w szczególności podmiotów z naszych grup kapitałowych np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); jeśli wyraziłeś na to zgodę.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

IV. Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

V. Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane osobowe wynikające zawarcia umowy TGI Smart będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową czyli przez 3 +1 lat od końca roku, w którym wygasła Umowa TGI Smart, w tym [3] lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, a dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla Umów kończących się w danym roku.
 2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia Umowy TGI Smart w ciągu [3 dni roboczych] od dnia, w którym dokonasz rejestracji, Twoje dane osobowe związane z tą Umową zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego [zostanie zachowany wyłącznie adres e-mail].
 3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z grup kapitałowych członków Konsorcjum oraz naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonywania Umowy TGI Smart.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie wykonywania Umowy TGI Smart nie będziemy podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany.Informacja dotycząca plików cookies

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Konsorcjum firm Kantar Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Codeshine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Zaufani Partnerzy.

Strona internetowa Platformy TGI Smart przetwarza informacje zawarte w plikach cookies. W przypadku, w którym doszłoby do zbierania danych o użytkownikach, w tym użytkownikach unikalnych, to takie dane są zbierane w sposób wyłącznie jako dane anonimowe, w postaci zbiorczej i nie obejmują danych osobowych.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne. W szczególności są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Platformy TGI Smart i są wykorzystywane oraz służą do korzystania przez użytkownika z Platformy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym i parametry alfanumeryczne.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Platformy TGI Smart pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator portalu – Codeshine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. dostosowania zawartości strony internetowej Platformy TGI Smart do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego potrzeb, w zależności, czy użytkownik wyświetla stronę Platformy na urządzeniu stacjonarnym czy mobilnym.
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, jak użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach strony internetowej Platformy TGI Smart stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach strony internetowej Platformy TGI Smart stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach portalu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach portalu,
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych portalu,
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Operator strony internetowej Platformy TGI Smart informuje, że w celu zbierania i analizowania zagregowanych informacji o korzystaniu z portalu korzysta z usługi Google Analytics. Więcej informacji na temat zasad, na jakich usługa ta zbiera i przetwarza dane, można znaleźć w tym miejscu.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portalu lub usunąć cookies zamieszczone wcześniej w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator strony internetowej Platformy TGI Smart informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych portalu.Zmiany i aktualizacje Polityki prywatności

Polityka prywatności może być aktualizowana, wedle uznania lub potrzeb Konsorcjum. Zaktualizowana wersja Polityki będzie publikowana niezwłocznie na stronie internetowej Platformy TGI Smart.

Ostatnie zmiany: 07.09.2018 r.