Darmowy raport

Dzienny pomiar nastrojów ekonomicznych

W obliczu dynamicznie zachodzących zmian społecznych i konsumenckich powodowanych pandemią koronawirusa Kantar Polska uruchomił codzienny monitoring konsumenckich nastrojów ekonomicznych.

UWAGA: od 14.09.20 ulega zmianie częstotliwość oraz forma Monitoringu konsumenckich nastrojów ekonimicznych! 

Prezentowane będą dane tygodniowe (bez podziału na dni) i w postaci 3 indeksów:

Indeks nastrojów oraz jego dwie składowe Ocena sytuacji (agregat 2 pytań) + Prognoza (agregat 3 pytań).

Raport będzie powstawał w poniedziałki.

Zapraszamy do pobrania co tydzień aktualizowanej, darmowej wersji Raportu Kantar Polska - aktualizacja 22.11.2021

Informujemy również o możliwości dołączenia do monitoringu pytań własnych po pokryciu ich kosztów utrzymania w badaniu.

W przypadku pytań lub decyzji o zamówieniu prosimy o kontakt:

Serdecznie zapraszamy